Asta-messut

Koulutusvähennysetu

Hyödynnä messut koulutuspäivinä ja tyky-toimintana

Messukäynti henkilöstön koulutuspäiväksi

Mikä on koulutusvähennys?
 • Vuonna 2014 voimaan tullut yrittäjän verotuksessa tekemä laskennallinen lisävähennys
 • Ei vaikuta työntekijöiden koulutuksesta aiheutuvien kustannusten vähennysoikeuteen. Ne ovat verotuksessa vähennyskelpoisia kuten aiemminkin.
 • Laskennallisesti noin puolet koulutusajan palkkakuluista
 • Mahdollista saada enintään kolmelta koulutuspäivältä työntekijää kohden/vuosi. Vähimmäismäärä yksi kokonainen (6 h) koulutuspäivä.

 

Millaiset yrittäjät voivat etua hyödyntää?

KYLLÄ: Elinkeinotoimintaa tai maataloutta harjoittava työnantaja

EI: Yhdistykset, säätiöt, yliopistot, kotitaloustyönantajat

 

Millaisia työntekijöitä etu koskee?

KYLLÄ: Kokopäiväiset työntekijät, osa-aikaiset työntekijät, määräaikaiset työntekijät

EI: Vuokratyöntekijät, sellainen työntekijä, jonka palkkakustannuksiin on verovuonna myönnetty palkkatukea, sellainen yrittäjä, joka ei ole yrityksensä työntekijä, sellainen toimitusjohtaja, joka ei ole työsuhteessa

 

Edellytykset
 • Perustuu työnantajan laatimaan koulutussuunnitelmaan
 • Liittyy työntekijän nykyisiin tai tuleviin työtehtäviin
 • Ylläpitää ja edistää työntekijän ammatillista osaamista
 • Koulutuksen on oltava työaikana ja koulutusajalta on maksettava palkkaa
 • Oltava työnantajan järjestämää
 • Koulutukseen käytetty aika on voitava todentaa.
 • Messukäynnin keston on oltava 6 tuntia, tai osana isompaa koulutuskokonaisuutta vähintään 1 tunti

 

Miten koulutusvähennys lasketaan?
 • Kertomalla yrityksen työntekijöiden keskimääräinen päiväpalkka koulutusvähennykseen oikeuttavien koulutuspäivien lukumäärällä ja jakamalla näin saatu tulo kahdella
 • Vähennystä haetaan veroilmoituksessa lomakkeella 79 tai 79A
 • Työntekijäkohtaisia selvityksiä ja koulutussuunnitelmaa ei tarvitse liittää veroilmoitukseen.

Verohallinnon ohje koulutusvähennyksen perusteista ja laskentatavoista »