Asta-messut
Messukäynti henkilöstön koulutuspäiväksi

Onnistuneen sisäilmaremontin kulmakivet

Uutinen  21.12.2017

Usein sisäilmaongelmista puhuttaessa mainitaan heti, että kyseessä on selvästi home. Usein kuitenkin sisäilmaongelmat saattavat johtua ilmavirtauksista, rakennusaineista, avonaisista villoista, ilmanvaihdosta tai muista vastaavista asioista. Syitä on monia ja ammattimaisen tutkimuskumppanin palkkaaminen on kannattava investointi.

Kysyimme sisäilmaremontteihin erikoistuneen ASUA Groupin asiantuntijoilta, mihin seikkoihin sisäilmaongelmien korjaustöissä tulisi kiinnittää huomiota.

1. Huolellinen alkuselvitys

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Sisäilmaongelman selvityksen aloittamisen yhteydessä käydään läpi kiinteistön omistajien sekä osakkaiden kanssa kiinteistön historiaa, piirustuksia, tiedossa olevia ongelmia, oireita sekä niiden mahdollisia sijainteja asunnossa. Usein jo rakennushistorian tutkiminen auttaa paljastamaan mahdollisia ongelmakohtia.

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty.

Näiden taustatietojen ja saatavilla olevien rakennuspiirustusten pohjalta tehdään tutkimuskäynti, jonka aikana pyritään keräämään ongelman selvittämiseksi vaadittavat tiedot. Yleensä tutkimuksiin riittää noin 10 tuntia. Tämän vaiheen jälkeen siirrytään otettujen näytteiden analyysitulosten odotteluun ja raportointivaiheeseen, jonka kesto on arviolta muutamia viikkoja.

2. Yksityiskohtainen raportointi

Mikäli kyseessä on riita tai mahdollisesti tuleva riita, kannattaa raporttiin kirjata myös tutkimusselostus, joka toimii luotettavana pöytäkirjana.

Raporteista pitää ilmetä huoneiston yleistiedot, lähtökohdat, kokonaistilanne ja toimenpidesuositukset. Tämän työvaiheen jälkeen pitäisi olla selvää, mitä rakenteille tulisi tehdä todetun ongelman tai ongelmien korjaamiseksi. Monen ammattilaisen antama neuvo on, että mikäli kyseessä on riita tai mahdollisesti tuleva riita, kannattaa raporttiin kirjata myös tutkimusselostus, joka toimii luotettavana pöytäkirjana. Raportin tekoon menee laajuudesta ja löydöksistä riippuen yleensä noin viikko.

3. Korjaussuunnittelun yksityiskohdat

Tutkimusten jälkeen päästään varsinaiseen toteuttamisen ensivaiheeseen ja saatetaan kaikki osapuolet selville todettujen ongelmien korjaussuunnittelusta. Suunnittelu käsittää projekteissamme rakenne- ja detaljipiirustukset sekä työselostuksen siitä, mitä tullaan toteuttamaan.

Viestintäsuunnitelman toteuttaminen kannattaa, sillä projekti tulee vaatimaan kommunikointia ja selkeää päätöksentekoa ja pöytäkirjoja. Tarkkana kannattaa olla myös korjauslaajuuden suhteen. Yleisesti ongelmana on ollut ns. ylikorjaaminen, jolloin toimenpiteet tehdään varmuuden vuoksi, eikä se ole tilaajan kannalta tietenkään järkevää.

4. Valvonta, laadunvarmistus ja dokumentointi

Korjaussuunnittelun jälkeen työn valvonta toteutetaan usein luontevana jatkumona laadun varmistamiseksi. Jos sama henkilö on ollut tutkimassa kohdetta ja suunnittelemassa korjauksia, voidaan siitä saada merkittäviä hyötyjä korjausvaiheessa. Valvonnalla ja jatkuvalla laadunvarmistuksella varmistetaan osastoinnin, purkutöiden laajuuden sekä uusien rakenteiden tiivistyslaatu. Valvonnassa säästäminen on usein väärä paikka, sillä työlaadun seuranta on oleellinen osa onnistunutta prosessia.

Valvonnassa säästäminen on usein väärä paikka, sillä työlaadun seuranta on oleellinen osa onnistunutta prosessia.

Vähintään yhtä tärkeää tilaajan näkökulmasta on vaatia urakoitsijalta kuvadokumentointia, sillä niistä voi myöhemmin olla ehdottomasti hyötyä. Näin prosessi tulee kuvattua ja etenemisraamit ovat kaikille selvät.

Vaadi urakoitsijalta kuvadokumentointia.

5. Suojauksien merkitys

Suojaustyöt ovat merkittävä osa onnistunutta sisäilmakorjausta. Työn edetessä tulee huolehtia tarkasti kohteiden osastoinneista tiivine väliseinineen. Ammattiosaajat huolehtivat tilojen alipaineistuksesta sekä muista ilman ohjauksista.

Suojaustyöt ovat merkittävä osa onnistunutta sisäilmakorjausta.

Korjausta tehdään usein käytössä olevissa tiloissa, joiden tulee kuitenkin olla samanaikaisesti käytössä. Tämän vuoksi osastoinnin pitää olla ehdottomasti hallinnassa ja pöly ohjataan hallitusti haluttuun paikkaan.

Asta Rakentaja -messuilla on paljon remontteihin sekä kiinteistöjen tutkimuksiin ja korjausrakentamiseen keskittyviä yrityksiä. Messuilla voit tutustua toimijoihin ja asiantuntijoihin, jotka ovat erikoistuneet myös sisäilmakorjauksiin. Ammattilaiset kertovat mielellään lisää palveluistaan ja ratkaisuista mahdollisten ongelmien tutkimiseksi ja korjaamiseksi. Tutustu näytteilleasettajiin. 

Ohjelmassa kaikkina messupäivinä tietoisku Miten onnistunut sisäilmakorjaus valmistellaan?