Asta-messut

Rakentaminen jatkuu vilkkaana Pirkanmaalla 

Uutinen  07.12.2017

Rakennusalan yritysten suhdannetilanne Pirkanmaalla on pysynyt vahvana ja vahvistunut vuoden aikana.

Asuntorakentamisen kova kasvu: tärkeä ostajaryhmä on seniorikansalaiset

Suhdanneodotukset ovat edelleen positiiviset, mutta laskeneet selvästi viime vuoden huippulukemista. Tuoreen Forecon Oy:n Pirkanmaan rakennusbarometrin mukaan rakentamisen määrä kasvaa Pirkanmaalla tänä vuonna 4 prosenttia. Kasvu on hieman vahvempaa kuin vuosi sitten ennakoitiin. Ensi vuonna rakentamisen määrä kääntyy parin prosentin laskuun – uudistalonrakentaminen supistuu, mutta infrarakentaminen kasvaa.

Asuntorakentamisen kova kasvu on tullut kerrostaloista. Keskeinen tekijä asuntorakentamisen kasvussa on lisääntynyt kiinnostus asuntosijoittamiseen eli sijoitusasuntojen kauppa on käynyt hyvin. Kuluttajien luottamus on kohentunut, mutta asunnon ostoaikeet ovat pysyneet matalalla Pirkanmaallakin. Vanhojen asuntojen kauppa on kasvanut maltillisesti, uusien asuntojen kauppa selvästi enemmän. Kuluttajakaupassa tärkeä ostajaryhmä on seniorikansalaiset. Kerrostalo-rakentamisen kasvu on hidastumassa ja kääntyy ensi vuonna laskuun. Uusien asuntojen aloitusmäärä pysyy viimevuotisella tasolla, kun Pirkanmaalla käyn-nistetään tänä vuonna 4 100 uuden asunnon rakentaminen. Asuntorakentaminen on painottunut maakunnan sisällä entistä enemmän Tampereelle.

Uusien asuntojen aloitukset kasvavat tänä vuonna Tampereella, mutta vähenevät seutukunnissa. Taustalla on mm. Tampereen väestönkasvun kiihtyminen. Tänä vuonna kerrostaloaloitusten kovin kasvu on kohdistunut pääkaupunkiseudulle, Turkuun ja Ouluun, muiden kasvukeskusten kasvu on ollut maltillisempaa tai aloitusten määrä on laskenut. Pientalorakentamisen määrä on historiallisen alhaalla, mutta talouden kasvu ja kuluttajien luottamuksen kasvu ovat lisänneet hieman pientalorakentamista. Ensi vuonna Pirkanmaalla aloitetaan noin 3700 uuden asunnon rakentaminen. Pientalorakentamisen lievä kasvu jatkuu ensi vuonnakin.

Korjausrakentamisen kasvu jatkuu Pirkanmaalla

Toimitilarakentaminen kääntyi vahvaan kasvuun viime vuonna ja kasvu jatkuu vielä tänä vuonna. Toimitilarakentamisen aloitukset nousivat korkealle ja suurten, pitkäaikaisten hankkeiden rakentaminen on aktiivista. Ensi vuonna toimitilarakentamisen määrä supistuu useiden hankkeiden valmistumisen myötä, mutta uusien suurten hankkeita käynnistyminen Tampereella pitää toimitilarakentamisen määrän jatkossakin hyvällä tasolla. Teollisuus- ja varastorakennuksia on aloitettu kasvavasti Pirkanmaalla.

Korjausrakentamisen kasvu jatkuu Pirkanmaalla. Asuntoyhtiöiden korjauksia on paljon, kun 1970-luvulla rakennettujen talojen suuri määrä on tullut korjausikään. Pientalojen korjaaminen on ollut tänä vuonna vaisua, mutta sen ennakoidaan virkistyvän ensi vuonna.

Infrarakentamisen määrä on korkealla tasolla ja kasvaa edelleen vahvasti tänä ja ensi vuonna. Määrän pitävät korkealla mm. raitiotie, suuret jätehuoltoinvestoinnit, kansi-areenan pohjatyöt sekä kunnallistekniikan rakentaminen. Tiukka taloustilanne ja investointirajoitukset vaikuttavat negatiivisesti infrarakentamiseen, mutta vuosina 2017 ja 2018 infrainvestoinnit kuitenkin kasvavat Pirkanmaalla useiden suurten hankkeiden takia.

Parhaat näkymät ensi vuodelle ovat tuoteteollisuudessa ja kiinteistöalalla

Suhdannetilanne Pirkanmaan rakennus- ja kiinteistöalan yrityksissä oli lokakuussa 2017 hyvä kaikilla toimialoilla. Suhdannetilanne oli parantunut odotusten mukaisesti ja noussut lähes edellisen huipun (vuoden 2006) tasolle. Työvoiman määrän yritykset arvioivat kasvavan tänä vuonna 8 prosenttia.

Suhdanneodotukset rakennusalan yrityksissä ovat barometrikyselyn mukaan edelleen positiiviset, mutta laskeneet selvästi viime vuoden huippulukemista. Tilanteen paranemista odottaa reilu 20 prosenttia vastaajista. Heikkenemistä ennakoi noin 10 prosenttia yrityksistä. Matalammista suhdanneodotuksista huolimatta yritykset ennakoivat liikevaihdon kasvavan ensi vuonna samoin henkilöstömäärän. Parhaat näkymät ensi vuodelle ovat tuoteteollisuudessa ja kiinteistöalalla. Ongelma-alueikseen kyselyyn vastanneet yritykset kokivat hintakilpailun ja työvoiman saatavuuden. Työvoiman saatavuus koetaan ongelmaksi, mutta ainakin tähän saakka työvoiman määrä on kasvanut hyvin ja yritysten arvioiden mukaisesti.

Pirkanmaan rakennusbarometrikysely toteutettiin lokakuussa 2017 ja siihen vastasi 42 kiinteistö- ja rakennusalan yritystä Pirkanmaan alueelta. Rakennusbarometri on ladattavissa Forecon Oy:n internetsivuilta.

Lähde: Tiedote 7.11.2017